zegar gps

Gdy zachodzi zapotrzebowanie na synchroniczne wskazywanie czasu, często użytkownik stoi przed dylematem co wybrać. Dostępne są sieci zegarów pracujące na zasadzie zegara-matki oraz zegarów-córek. Zegar-matka ustala czas dla wszystkich pozostałych urządzeń. Sieci zegarów mają jednak swoje wady: zegar-matka nie może być zbyt daleko od pozostałych zegarów elektronicznych; sieci zegarów wymagają połączenia zegarów w sieć (uwaga! długie, kosztowne przewody). Są to rozwiązania nieekonomiczne, a awaria zegara-matki "uśmierca" cały system. Jeśli trzeba synchronizować zegary w kilku obiektach, zakładach, czy oddziałach odległych o kilkaset kilometrów, to sieci zegarów trzeba łączyć przez Internet (wymaga stałego numeru IP). Rozsądek podpowiada: radiowa synchronizacja czasu.


Czas można synchronizować radiowo na kilka sposobów. Pierwszy sposób to system RDS stacji radiowych (zastosowania amatorskie - zasięg regionalny). Drugi sposób to sygnał DCF77, który nadawany jest antenami naziemnymi z miejscowości Mainflingen, około 25 km od Frankfurtu nad Menem w Niemczech. System DCF nie jest odporny jednak na zakłócenia z telefonii komórkowej, zakłócenia lini wysokiego napięcia, zakłócenia w pobliżu obiektów przemysłowych oraz zakłócenia od urządzeń komputerowych. DCF77 traci na znaczeniu coraz bardziej, a sam system uważany jest za przestarzały. Trzecim sposobem jest system GPS.


gpsGPS (Global Positioning System) jest systemem nawigacji satelitarnej o zasięgu ogólnoświatowym. Pomysłodawcą, realizatorem oraz zarządcą systemu jest Departament Obrony Stanów Zjednoczonych. Odbierać sygnał GPS może praktycznie każdy człowiek na świecie. Odbiorniki produkowane przez wiele firm na świece są dostępne na rynku po przystępnych cenach. Użytkowanie systemu GPS nie wiąże się z żadnymi opłatami i nie wymaga żadnego abonamentu.

gps fotoMimo, iż system GPS został stworzony do pozycjonowania (tzn. określenia swojego położenia), to można wykorzystać go do innych celów. W odbieranym sygnale GPS zaszyta jest informacja o aktualnym czasie i dacie. Czas ten jest bardzo dokładny, gdyż jest ustalany na podstawie atomowych wzorców. Może się późnić lub śpieszyć zaledwie o jedną milionową sekundy na miesiąc. Taka dokładność czasu nie jest wymagana w zastosowaniach tradycyjnych, ale od przybytku głowa nie boli...

Wyświetlacze oraz zegary elektroniczne produkcji RGB technology mogą współpracować z systemem GPS. W ofercie posiadamy odbiorniki oraz anteny GPS, które nie wymagają żadnej konfiguracji. Są to urządzenia typu "włącz i zapomnij". Synchronizacja czasu zapewnia samoczynne przejście na czas letni/zimowy oraz na bieżąco koryguje najmniejsze spóźnienie zegara. Zegary elektroniczne wyposażone w odbiornik GPS przełączają sekundy w dokładnie tym samym czasie, co jest ważne np. na dworcach, przystankach itd.