Use

The website and the information that it provides are only of informational character.

Information accuracy

RGB Technology makes every effort to ensure the accuracy of information and advice provided on the RGB Technology website at the moment of placing them.  However, it might happen that some unintentional or accidental errors could occur.
RGB Technology reserves the right to make changes and corrections at any time without any commitment to make notifications about it. In no event shall RGB Technology be liable for any inaccuracies or negligence found on the website, and visitors of the RGB Technology website assume full responsibility for all decisions which they take on the basis of the information and opinions found on the RGB Technology website.

Offers and promotions

RGB Technology may, occasionally, use this website to provide information about offers, promotions and competitions, but only under strictly specified conditions.

Statement on colour accuracy

The colours which appear on the website do not reflect the real colours of the RGB Technology displays. The photos of the colours will differ according to a monitor resolution and settings.

Liability

In no event shall RGB Technology be liable for any direct, indirect, or consequential damages arising out of or in connection with the use of this website (including the loss of revenue, loss of profits, loss of predicted savings, additional or lost expenses, loss of privacy or loss of data, etc.). We also assume no liability for any viruses, files or programs designed to disrupt, limit or damage the functionality of any software, hardware or telecommunication equipment, and also the materials attached to the RGB Technology website.RODO - polityka prywatności

Od dnia 25 maja 2018r. obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, „RODO”), dotyczącej ochrony danych, wchodzą także w życie przepisy Ustawy wprowadzającej RODO - Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych W celu zachowania zgodności z przepisami RODO zaktualizowaliśmy Politykę prywatności, w której opisano sposób gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych użytkowników strony internetowej https://www.rgbtechnology.pl oraz z poniższymi informacjami przed przejściem do jej zawartości. Klikając przycisk „zgadzam się” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej, w tym przyjmujesz do wiadomości, że korzystanie ze strony powoduje automatyczne przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies, a tym samym wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przeze Ciebie z zawartości naszej strony internetowej, w tym parametrów zapisywanych w plikach cookies (np. numeru IP na naszych urządzeniach) w celach marketingowych oraz informacyjnych. Jeżeli korzystasz z naszej strony internetowej i nie dokonasz zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies (np. nie zablokujesz ich) to oznacza, że będą one automatycznie zapisywane w pamięci urządzenia, za pomocą którego korzystasz z naszej strony internetowej.

1. Kto jest Administratorem Twoich danych? Administratorem Twoich danych jest Usługodawca – RGB Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, 75-129 Koszalin, ul. Karola Mytnika 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000483702, o kapitale zakładowym w wysokości 4.500.000,00 zł, NIP 6711715446, REGON 320032995.

2. Jakie informacje o Tobie (dane osobowe) przetwarzamy? Przetwarzamy dane, które nam podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania ze strony internetowej, w tym dane zapisywane w plikach cookies, które są instalowane na stronie https://www.rgbtechnology.pl
Będą to przede wszystkim dane, które pozostawiasz w tzw. ciasteczkach (plikach cookies) np. Twój adres IP, informacje ile razy wchodziłeś na stronę https://www.rgbtechnology.pl i kiedy, z jakimi treściami udostępnianych na stronie się zapoznawałeś.

3. Podstawa i cel przetwarzania Twoich danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych wymaga zawsze wyraźnej podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszej strony internetowej, co do zasady wystąpią dwie z nich: a) po pierwsze przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zebrania i przetwarzania zagregowanych danych dla celów statystycznych, dla doskonalenia jakości i treści naszej strony internetowej (w tym analizowania i profilowania danych dla celów badawczych i marketingowych). Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych osobowych jest art.

6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (Usługodawcę), czyli przez nas. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na konieczności dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Usługobiorców (Użytkowników) oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej, a także konieczność tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Ty i inny Usługobiorcy korzystacie z naszych treści udostępnionych w Internecie; b) po drugie przetwarzamy Twoje dane osobowe odpowiednio je agregując w celu prowadzenia marketingu dotyczącego oferowanych przez nas produktów. Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. Twoja dobrowolna, wyraźna zgodna na takie przetwarzanie.

4. Okres przez jaki dane będą przetwarzane. Po zakończeniu korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej, nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych, za wyjątkiem tych danych, które są dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane przetwarzane z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu. Natomiast dane przetwarzane przez nas na podstawie Twojej zgody, będziemy przetwarzać jedynie do czasu ewentualnego wycofania przez Ciebie udzielonej zgody lub rozwiązania umowy.

5. Kto ma dostęp do Twoich danych? Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w jakichkolwiek celach, także marketingowych z innymi podmiotami. Twoje dane mogą być przekazywane jedynie Zaufanym partnerom, czyli firmom zewnętrznym działających na nasze zlecenie m.in. dostawcom usług IT. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym („Zaufanym Partnerom”) są używane tylko do świadczenia Tobie naszych Usług. Przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami, naszą Polityką prywatności i standardami bezpieczeństwa informacji. Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie szczególnych przepisów prawa, np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej.

6. Jakie masz prawa w stosunku do swoich danych? Masz m.in. prawo żądania dostępu do danych, sprostowania danych, do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych. Możesz także zgłosić sprzeciw do przetwarzania danych oraz wycofać udzieloną zgodę do przetwarzania danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO), jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób.